Nova organizacijska struktura PK Sisak Janaf u sezoni 2014/2015.

U cilju unapređenja rada, Plivački klub Sisak Janaf u sezonu 2014/2015. ušao je sa novim organizacijskom strukturom.

Rad se organizira u tri modula/razine :

1. Plivačka akademija.

2. Plivačka škola.

3. Sportsko rekreacijsko plivanje.

Unutar modula/razine članovi su raspoređeni po skupinama.