Ponedjeljak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
A (jutarnja smjena) 07:15h - 10:00h
A (popodnevna smjena) 15:15h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Barakude 19:00h - 20:00h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:30h - 18:15h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Ribice 18:00h - 19:00h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Utorak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
A (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Morski Lavovi 18:00h - 19:00h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:30h - 18:15h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h

Srijeda

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
A (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Barakude 19:00h - 20:00h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Morski lavovi 18:00h - 19:00h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Ribice 18:00h - 19:00h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Četvrtak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
A (jutarnja smjena) 08:00h - 10:00h
A (popodnevna smjena) 16:00h - 18:00h
B 20:00h - 21:15h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Račići 17:30h - 18:15h
Ribice 18:00h - 19:00h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h
Sportsko-rekreativna grupa 20:00h - 21:00h

Petak

Grupa Vrijeme
A+ (jutarnja smjena) 07:00h - 10:00h
A+ (popodnevna smjena) 15:00h - 18:00h
A (jutarnja smjena) 07:15h - 10:00h
A (popodnevna smjena) 15:15h - 18:00h
Morski lavovi 18:00h - 19:00h
Barakude 19:30h - 20:30h
Ježinci 19:30h - 21:00h
Dupini 18:30h - 19:30h
Zvjezdice 19:00h - 20:00h

Subota

Grupa Vrijeme
A+ 08:00h - 10:00h