Predsjednik kluba: Igor Stojanović
Potpredsjednik kluba: Nikica Pancirov
Potpredsjednik kluba: Danijel Đukić

Članovi Izvršnog odbora:
Igor Stojanović
Nikica Pancirov
Danijel Đukić
Andreja Sigur
Marija Porcer
Iva Čop
Ivica Brnad

Članovi Nadzornog odbora:
Damir Butković, Predsjednik NO
Igor Juzbačić, član NO
Igor Vrga, član NO

Tajnik PK Sisak Janaf: Davor Pavičić