Sportska i rekreativna skupina PK Sisak Janaf počinje sa radom u ponedjeljak 11. 09. 2017. godine u 20:00.

Više programa sportskog i rekreativnog plivanja omogućit će Vam da pronađete nešto i za sebe…

Program sportskog plivanja za bivše plivače-natjecatelje, omogućavamo im plivanje u svrhu priprema za natjecanja po smanjenom programu, mogućnost registracija u HPS i natjecateljsko plivanje.

Program rekreacijskog plivanja za manje zahtjevne – poboljšanje opće kondicije i zdravlja

Članarina je 150 kn i plaća se za tekući mjesec na IBAN HR95 2500 0091 1012 5050 5 – u “Poziv na broj primatelja” upisati OIB polaznika

Prijave i dodatne informacije na 0918 182 9797, trenerica Mateja Žebčević Lukić ili na sportsko.plivacki.klub@pk-sisak.hr
Budite ponovo MI – PK Sisak Janaf