Dostupne su nove plivačke kape PK Sisak Janaf.
Cijena 40 kn.
Prijave i narudžbe kod trenera matične grupe.