Pripreme za novu plivačku sezonu 2018./2019. po grupama počinju u ponedjeljak, 03. 09. 2018. prema donjem rasporedu. 
Ukoliko se ne možete odazvati prozivci ili niste na popisu, molim Vas nazovite trenere skupine u kojoj ste trenirali u protekloj sezoni na slijedeće brojeve telefona:
  • trener Dejan Rukljač, 095 408 2124
  • trener Marko Milatović, 095 408 2122
  • trener Hrvoje Petrović, 095 408 2123
  • trenerica Mateja Žebčević Lukić, 091 446 5747
  • trenerica Amela Botonjić, 091 446 5748
I podsjećamo Vas, ukoliko niste podmirili članarine zaključno sa mjesecom kolovozom (150 kn), molimo Vas da to učinite što prije.
Odlukom Izvršnog odbora od 30. lipnja 2018. godine, članarina od 01. 09. iznosi 200 kn.
Sretno svima!

POPIS ZA SEZONU 2018./2019.

Kadeti/mlađi kadeti:
Trener: Hrvoje Petrović (095 408 2123) 6 x 120 min bazen + 3 x 60 min suhi trening
Jutarnji termini:
- bazen od 8:00 – 10:00 ponedjeljak-petak
- suhi trening dvorana i trim ponedjeljak, srijeda i petak od 7:00 – 8:00
Popodnevni termini:
- bazen od 16:00 – 18:00 ponedjeljak-petak
- suhi trening dvorana i trim ponedjeljak, srijeda i petak od 15:00 – 16:00
1) Antonia Šapina 06
2) Jakov Buntić 05
3) Antonia Buić 06
4) Roko Senčar 06
5) Mislav Kivač Podnar 06
6) Matija Severović 06
7) Jakov Petrić 06
8) Filip Tomić 06
9) Anteo Kokić 06
10) Luka Roksandić 07
11) Leonardo Bjelovarac 07
12) Ninko Perić 07
13) Matija Kraljević 07
14) Ivan Matić 07
15) Ivana Roksandić 07
16) Anja Milić 07
17) Ema Basarić 07
18) Marija Čop 08
19) Saša Borovnjak 08
20) Elena Rajković 08
21) Lana Rajković 08
22) IsabelaDebeljaković 08
23) Pavao Mužek 08
24) Domagoj Pernar 08
25) Matija Smernić 08
Mlađi kadeti:
Trener: Dejan Rukljač (095 408 2124), 5 x 90 min
- utorak, četvrtak od 19:00 do 20:45
- ponedjeljak, srijeda, petak od 19:15 do 20:45
1) GabrijelVlahinić 08
2) Noa Rebić 08
3) Marko Petak 09
4) Nicolas Blažević 09
5) Dominik Gregorek 09
6) Luka Trkulja 09
7) Filip Sekulić 09
8) Jan Turković 08
9) Jura Princ 09
10) Laura Panjković 09
11) Vlatka Panjković 09
12) Filip Čakširan 10
13) Dunja Matić 10
14) Dora Dejanović 10
15) Eva Mia Franić 10
16) Petar Potkonjak 08
17) Marko Đajić 09
18) Borna Biga 10
19) Luka Majcan
20) Magdalena Gorup
21) Leo Jurišić 11
22) Marko Čorković 09
Orke (treća godina plivanja)
Trenerica: Amela Botonjić (091 446 5748) 4 x 90 min
- ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 19:15 do 20:45
1) Elizabeta Repustić 08
2) Matej Klasić 08
3) Dominik Palaić 08
4) Kristijan Starjački 09
5) Lana Pruša 09
6) Jakov Janžić 09
7) Dominik Tominac 09
8) Mia Posavec 09
9) Lucija Brkašić
10) Leonora Pavlović 09
11) Lucija Pavlović 07
12) Damjan Benko 08
13) Ivan Sertić 09
14) Lana Pruša 09
15) Samuel Vinković 08
16) Dominik Palaić 08
17) Kristijan Starjački 09
18) Gabrijela Palaić
19) Luka Ovanin 08
20) Maela Vigouroux 08
21) Patrik Hubelić
22) Alen Jurković
23) Jasmin Jurković
24) Lea Čorak 08
25) Lovro Škrljac 08
26) Saša Čizmić
Dupini 1 (druga godina plivanja)
Trener: Dejan Rukljač (095 408 2124) 3 x 60 min
- ponedjeljak, srijada, petak od 18:00 do 19:00
1. Tea Boltužić
2. Mia Marija Tominac
3. Mislav Lerotić
4. Izabela Gulan
5. Andrea Šapina
6. Maksim Horvat
7. Elena Jovev
8. Marta Somić
9. Irma Petrović
10. Lana Milečić
11. Matija Marčec
12. Patricija Milatović
13. Ivano Grgić
14. Lota Panjković
15. Sven Jurić
16. Niko Raković
17. Lucija Mađerić
Dupini 2 (druga godina plivanja)
Trener: Hrvoje Petrović (095 408 2123) 3 x 60 min
- ponedjeljak, utorak, četvrtak od 18:15 do 19:15
1) Luka Majnarić
2) Grga Novak
3) Lea Breyer
4) Nika Trkulja
5) Jana Hrvačić
6) Marta Siljadi
7) Štefanijo Dobranić
8) Marta Juran
9) Tin Bunarđija
10) Tesa Debeljaković
11) Petar Vlahinić
12) Viktor Kolarić
13) Ante Preučil
14) Tia Bonev
15) Vanja Nikolić
16) Matej Weis Bušić
17) Vito Antolić
18) Elena Bilušić
19) Danijel Orlić
20) Boran Kuruzović Devčić
21) Sara Balen
22) Damjan Trbojević
23) Martin Gačeša
24) Šimun Devlechio
25) Niko Stanković
26) Jan Lipovac
27) Noa Utješinović
Rekreativno-sportska skupina
Trenerica: Mateja Žebčević (091 446 5747) 4 x 90 min
- ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 19:45 do 21:15
1) Rafael Vinković 06
2) Lucija Hrenar 06
3) Maks Hajneman 06
4) Patrik Cavrić 05
5) Petra Sekulić 05
6) Luka Pavelić 05
7) Josip Kapetanić 05
8) Matija Pušić 06
9) Naomi Svetopetrić 05
10) Boris Božić 06
11) Tea Božić 04
12) Stela Klasić 06
13) Luka Tomić 07
14) …
Ribice 1 (novoupisani)
Trener: Marko Milatović (095 408 2122) 3 x 60 min
ponedjeljak, srijeda, petak od 18:00 do 19:00
Ribice 2 (novoupisani)
Trenerica: Amela Botonjić (091 446 5748) 3 x 60 min
ponedjeljak, srijeda, petak od 18:00 do 19:00