Poštovani,

Popis grupa sa trenerima koji će ih voditi je u prilogu.
Ukoliko se ne nalazite na popisu, kontaktirajte trenera Hrvoja Petrovića, prof. na telefon 095 408 2123.
Cjelovit popis rekreacijske grupe bit će objavljen naknadno.
Termini treninga bit će objavljeni slijedeći tjedan.
B grupa kreće sa suhim treninzima u ponedjeljka 31. 08., a o vremenu ćete biti obaviješteni naknadno, dok će ostale grupe sa treninzima krenuti u tjednu 07. – 13. 09.
Želimo Vam uspješnu novu plivačku sezonu.

GRUPE VERZIJA B